Kancelaria

Kancelaria działa na rynku usług prawniczych od 1984 roku.

Celem Kancelarii jest zapewnienie specjalistycznej obsługi prawnej uczestnikom obrotu gospodarczego oraz osobom fizycznym.

Kancelaria specjalizuje się w sprawach nieruchomości w zakresie przesyłów, rent planistycznych, postępowań egzekucyjnych, szkód komunikacyjnych i medycznych, rozliczeniami trudnych transakcji oraz ugodami z wierzycielami.

W przypadku gdy wymaga tego charakter lub zakres prowadzonej sprawy Kancelaria współpracuje z młodymi, ambitnymi prawnikami, a także z notariuszami, komornikami, doradcami z zakresu księgowości i prawa podatkowego, rzeczoznawcami oraz tłumaczami przysięgłymi.