Zadłużenia- restrukturyzacje- układy

Negocjowanie warunków spłaty zadłużeń,
postępowanie restrukturyzacyjne dłużnika z wierzycielami.