Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

Klauzule niedozwolone w umowach kredytowych opublikowane na stronie UOKIK pod adresem

http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php :

  • (wpis nr 1755) niedozwolone jest zobowiązanie pożyczkobiorcy do wystawienia weksla in blanco i zobowiązania się do zawarcia innych umów proponowanych przez pośrednika prowadzącego rachunek w ramach pakietu finansowego;

  • (wpis nr 1182) niedozwolone jest przyznanie pożyczkodawcy uprawnień do kontrolowania na bieżąco rodzaju i wysokości przyjętego prawnego zabezpieczenia pożyczki, a w razie zmiany sytuacji ekonomicznej pożyczkobiorcy na niekorzyść, zażądania ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia umowy pod rygorem odstąpienia pożyczkodawcy od umowy;

  • (wpis nr 1173) niedozwolone jest określenie, iż wcześniejsza spłata, lub skrócenie okresu spłaty pożyczki nie powoduje zmniejszenia wysokości wynagrodzenia należnego pożyczkodawcy;

  • (wpis nr 1095) niedozwolone jest postanowienie, że opłata przygotowawcza za przygotowanie i zawarcie niniejszej umowy jest bezzwrotna;

  • (wpis nr 615) niedozwolone jest uprawnienie pożyczkodawcy do pobierania odsetek umownych w wysokości 10% za każdy dzień zwłoki;

  • (wpis nr 3245) niedozwolone jest ustalenie, że odsetki od środków zgromadzonych na na rachunku dopisywane będą na zasadach i w terminach ustalonych w regulaminie.