Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

Klauzule niedozwolone w umowach z operatorami telefonii komórkowej opublikowane na stronie UOKIK pod adresem

http://uokik.gov.pl/rejestr_klauzul_niedozwolonych2.php :

  • (wpis nr 3599) niedozwolone jest nałożenie na abonenta opłaty dodatkowej w wysokości 36,60 zł z VAT za zawieszenie połączeń wychodzących z tytułu przekroczonego terminu płatności;

  • (wpis nr 3600) niedozwolone jest nałożenie na abonenta opłaty 61,00 z VAT za zawieszenie usług telekomunikacyjnych z tytułu przekroczonego terminu płatności;

  • (wpis nr 3475) niedozwolone jest ograniczenie prawa abonenta do żądania kary umownej do wysokości 1/30 sumy miesięcznej opłaty za przerwę w dostawie wszystkich usług trwającą dłużej niż 24 godziny;

  • (wpis nr 3448) niedozwolone jest określenie w umowie, sądu właściwego dla miejsca siedziby operatora jako jedynie właściwego do spraw z danej umowy;

  • (wpis nr 3341) niedozwolone jest postanowienie, wedle którego korespondencję kierowaną do abonenta pod ostatni wskazany adres uznaje się za doręczoną prawidłowo ze skutkiem prawnym.