Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

Niedozwolone postanowienia umów z udziałem konsumentów (klauzule abuzywne)

Niedozwolone postanowienia umowne (,,klauzule abuzywne") są postanowieniami, których występowanie w umowach prowadzi do zachwiania równowagi kontraktowej pomiędzy stronami stosunku prawnego. Aby można było zakwalifikować postanowienie jako niedozwolone musi ono:

 

- występować w umowie zawieranej pomiędzy sprzedawcą a konsumentem,

- być narzucone przez sprzedawcę

- ustalać obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy

 

Powyższe przesłanki muszą wystąpić łącznie, aby klauzula mogła być określona jako niedozwolona.

 

W razie oceny postanowienia jako niedozwolonego nie obowiązuje ono stron (reszta postanowień umowy nadal obowiązuje strony, chyba że umowa nie może istnieć bez wykreślonego postanowienia).

Ewentualny wyrok wydany w takiej sprawie przez Sąd ma charakter deklaratoryjny , potwierdza fakt istnienia w umowie niedozwolonej klauzuli, która mimo że istnieje w treści umowy, nie ma mocy obowiązującej wobec konsumenta.