Komunikat o błędzie

  • Notice: Undefined index: cufon-yui w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).
  • Notice: Trying to get property of non-object w cufon_init() (linia 110 z /home/users/legis/public_html/sites/all/modules/cufon/cufon.module).

ROZLICZENIE DELEGACJI ZAGRANICZNEJ

Sposób rozliczania delegacji zagranicznych - wysokość przysługujących z tego tytułu diet oraz innych należności, reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.

Rozporządzenie to jednak dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej. Dlatego w przypadku pracowników zatrudnionych w sektorze prywatnym stawki te mogą być inne. Zależeć będą one od pracodawcy, który ma prawo ustalić np. w układzie zbiorowym pracy własne stawki diet w podróży zagranicznej. Jednak zgodnie z art. 775 Kodeksu pracy postanowienia układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub umowy o pracę nie mogą ustalać diety za dobę podróży poza granicami kraju w wysokości niższej niż dieta z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju określona dla pracownika.

Diety przysługujące w zagranicznej podróży służbowej służą pokryciu całkowitych kosztów wyżywienia oraz zrekompensowaniu innych drobnych wydatków. Ich wartość należy ustalać w wysokości obowiązującej dla docelowego państwa podróży. Oznacza to, że przy ustalaniu diety nie ma znaczenia, że pracownik, udając się do danego kraju, przejeżdża przez inne kraje. Właściwa jest stawka diety obowiązująca dla państwa, w którym będzie on wykonywał główne zadanie służbowe. Stawki diet zawiera załącznik do rozporządzenia o zagranicznych podróżach służbowych. Zatem kwota diety za podróż zagraniczną jest zmienna w zależności od kraju, do którego pracownik jest delegowany.

Do prawidłowego określenia wartości diety zagranicznej należy właściwie określić moment rozpoczęcia oraz zakończenia podróży służbowej, ponieważ jest on różny, w zależności od tego, jakim środkiem lokomocji podróżuje pracownik.

 

- Drogą powietrzną: Czas trwania delegacji zagranicznej liczy się od momentu startu samolotu w drodze za granicę do momentu lądowania samolotu na pierwszym polskim lotnisku w drodze powrotnej.

- Drogą lądową: W tym przypadku, czas trwania delegacji zagranicznej liczy się od momentu przekroczenia przez delegowanego granicy kraju do momentu przekroczenia granicy w drodze powrotnej
- Drogą morską: Czas trwania delegacji zagranicznej liczy się od momentu wyjścia statku/promu z portu polskiego do wejścia do portu statku/promu w drodze powrotnej
Przykładowe diety w wybranych krajach:
- Niemcy: 42 EUR
- Francja: 45 EUR
- Słowacja: 33 EUR
- Chorwacja: 36 EUR
- Belgia: 45 EUR

 

Tags: